Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Professional Eyelash Extensions Seminars

Το «Θεσσαλικό ΙΕΚ» πραγματοποιεί Σεμινάρια Extensions Βλεφαρίδων στον Βόλο  τη Λάρισα και τα Ιωάννινα.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο (workshop) θα είναι διάρκειας 10 ωρών και θα ολοκληρωθεί σε δύο ημέρες.

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και καθορίζονται 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν πάνω σε τεχνικές εφαρμογής βλεφαρίδων με την πιο σύγχρονη τεχνική τρίχα-τρίχα (one by one).

Πρόγραμμα σεμιναρίου:
1. Τοποθέτηση διάφορων μεγεθών βλεφαρίδων πάνω σε φυσική βλεφαρίδα για φυσικό αλλά και έντονο βλέμμα.
2. Συντήρηση και αφαίρεση Extensions βλεφαρίδων.
3. Δημιουργία σχημάτων.
4. Διακόσμηση.

Κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει μαζί του το δικό του φυσικό μοντέλο στο οποίο και θα γίνει η πρακτική εφαρμογή.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνη με την άδεια του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ).

Πληροφορίες:
Βόλος: 2421037991, 2421034016
Λάρισα: 2410532130
Ιωάννινα: 2651025533

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου