Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Πιστοποίηση Αγγλικών & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών


Αγγλικά
Το Θεσσαλικό ΙΕΚ – Γιάτσος παρέχει δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση στην Αγγλική γλώσσα για τη λήψη αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.
Το πρόγραμμα αφορά την επιδότηση της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης για την απόκτηση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στην Αγγλική γλώσσα για τα επίπεδα από Β1 έως και C2.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης και πιστοποίησης για όλα τα επίπεδα περιλαμβάνει :
-Μαθήματα δια ζώσης 
-Χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης  200h
-Σημειώσεις - Βιβλία


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αντικείμενο κατάρτισης «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)» περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις εξής τρεις (3) εκπαιδευτικές ενότητες:
• Επεξεργασία κειμένου (word),
• Λογιστικά φύλλα (excel),
• Εφαρμογές στο διαδίκτυο (internet).

Προαιρετικά, παρέχεται η δυνατότητα για εκπαίδευση σε τρεις επιπλέον ενότητες:
• Παρουσιάσεις,
• Βάσεις δεδομένων,
• Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων 

Αναλυτικές πληροφορίες στις Γραμματείες των σχολών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου