Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Πρότζεκτ σπουδαστών... «Δημιουργικότητα & Εργοθεραπεία»

Παγκόσμια ημέρα Εργοθεραπείας σήμερα και οι δευτεροετείς σπουδαστές του συγκεκριμένου τμήματος την τίμησαν μέσα από βιωματικές ασκήσεις, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η θεματική ενότητα πάνω στην οποία δούλεψαν σήμερα είχε τίτλο «Δημιουργικότητα & Εργοθεραπεία» και κλήθηκαν να δουλέψουν πάνω σε ζωγραφιές μικρών παιδιών μέσα από τις οποίες προσπάθησαν να διακρίνουν το πρόβλημα της κάθε περίπτωσης, να προτείνουν τρόπους προσέγγισης του κάθε ατόμου αλλά και μέθοδο βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης.

Ο εργοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αντίληψη, στην κίνηση, στη μάθηση, στην οργάνωση (χώρου, χρόνου, αντικειμένων), στη συγκέντρωση ή στην αυτοεξυπηρέτηση, με τη χρήση σκόπιμων δραστηριοτήτων.

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω εξειδικευμένης παρατήρησης, χρήσης σταθμισμένων τεστ και δοκιμασιών.

Ο θεραπευτής ανιχνεύοντας τις ικανότητες και τα κίνητρα κάθε παιδιού, σχεδιάζει τη θεραπευτική παρέμβαση, επιλέγοντας ευχάριστες, εύκολες στην ολοκλήρωση δραστηριότητες (ξύλινες κατασκευές, παζλ, τουβλάκια, παιχνίδια, ασκήσεις μνήμης – παρατηρητικότητας, ζωγραφική κλπ) που απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του και έχουν συγκεκριμένους σκοπούς.

Στόχος είναι να μπορέσει το παιδί μέσα από ψυχοκινητικές,βιωματικές και αισθητηριακές ασκήσεις να αναπτύξει, να καλλιεργήσει ή να διατηρήσει τις ζητούμενες δεξιότητες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου