Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Οδήγησε... τη ζωή σου στο «ρεύμα» της εποχής

Μια ειδικότητα… λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες αλλά με σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, η οποία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στο ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΙΕΚ – ΓΙΑΤΣΟΣ, είναι αυτή του «Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών».

Ο κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ της ειδικότητας, ολοκληρώνοντας τις σπουδές του, έχει πιστοποιήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να λάβει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών διδάσκει και εμπεδώνει τις αναγκαίες και ικανές γνώσεις στους υποψηφίους αλλά και σε εν ενεργεία οδηγούς, ώστε να αποκτήσουν άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση με αντικειμενικό σκοπό την εμπέδωση της κυκλοφοριακής αγωγής για την εξασφάλιση της γενικότερης οδικής ασφάλειας (μείωση των τροχαίων ατυχημάτων) και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους διδάσκονται μαθήματα όπως: Νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας, Μηχανική και τεχνική οχημάτων, Τεχνική οδήγησης, Τεχνική διδασκαλίας, Μηχανολογικό σχέδιο, Συστήματα και μέθοδοι ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, Α΄ βοήθειες και παθήσεις στην οδήγηση, Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, Κυκλοφοριακή αγωγή, Εναλλακτικές και νέες τεχνολογίες  οχημάτων, ενώ συνδυάζουν και την πρακτική εφαρμογή σε όσα διδάσκονται.

Ο απόφοιτος του ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΙΕΚ μετά την απόκτηση της άδειας  εκπαιδευτή έχει το δικαίωμα και τις δυνατότητες:

• Να ανοίξει σχολή οδηγών
• Να ανοίξει κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών
• Να διδάξει σε ΙΙΕΚ και ΚΕΚ
• Να εργαστεί ως εκπαιδευτής οδηγών σε σχολή οδηγών
• Να εργαστεί ως διεκπεραιωτής υποθέσεων σχολής οδηγών
• Να διοριστεί στο δημόσιο τομέα και σε οργανισμούς ως οδηγός (είναι βασικό προσόν η άδεια εκπαιδευτή οδηγού)

Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου και χάραξε... πορεία στην επαγγελματική σου αποκατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου